Thursday, February 02, 2012

CV Wietze Landman

Samenvatting profiel uit CV .

Voor historie in businesscards, klik op BusinesscardsLandman

De laatste jaren heb ik me ontwikkeld tot een actieve en veelzijdige manager (interim, projecten en commercie), business‑consultant en organisatie‑adviseur waarbij ik op vele terreinen heb bewezen veranderingen door te kunnen voeren en medewerkers te motiveren en te enthousiasmeren. Mijn open, directe en heldere manier van communiceren leveren hieraan een belangrijke bijdrage.

Ik heb met goede resultaten gewerkt voor pensioen-instelling ABP (afsplitsing USZO), in fusieprojecten voor een aantal bank- en verzekeringsgroepen (Achmea/CB, ING-NN, Postbank), voor vijf departementen van de Rijks­over­heid (reorganisatie en ICT), de Provinciale Overheid, een chemie‑multinational (Akzo-Nobel, patentendatabank met Glanzstoff en Henkel), sociale verzeke­ringen (SVB; herziening kinderbijslag), nutsbedrijven (PGEM, Nuon; opzet AMBI-trainingen), een aantal informatica-bedrijven (AtosOrigin, PinkRoccade, Getronics, Ordina), een internationale accountants-or­ganisatie (Price Waterhouse Coopers) en een aantal (groot)han­delsbedrijven.

Naast mijn kennis, mijn ervaring en mijn goede sociale vaardigheden, is één van mijn belangrijkste kenmerken mijn grote enthousiasme voor mijn werk en mijn doelgerichte, pragmatische aanpak binnen de vaak zeer verschillende culturen en klantomgevingen.