Sunday, March 25, 2012

Wietze Landman privé in 2012

Op Koninginnedag 30 april 2012 is om half twaalf in den morgen een koningskind geboren: onze tweede kleinzoon Pepijn, tweede zoon van David en Marlijn. Na een spannend jaar is het allemaal heel goed gegaan: een blakende zevenponder en een probleemloze bevalling. Dan voel je ook weer hoe dankbaar je mag zijn voor zo'n mooi en gezond nieuw leven.

Pepijn Lensink met moeder Marlijn, enkele uren na de geboorte

Op zaterdag 17 maart 2012 is mijn vader, ook Wietze Landman, op 90-jarige leeftijd plotseling overleden. Hij was niet ziek maar waarschijnlijk heeft hij een acute hartstilstand gehad.

mijn vader Wietze Landman op 80-jarige leeftijd

Mijn vader is net na de tweede wereldoorlog in Groningen getrouwd met mijn moeder Froukje van der Velde. Mijn moeder is nu 92 en woont nog zelfstandig in Oosterbeek.

Wietze Landman en Froukje vanderVelde  in 1943


In 2012 ben ik gaan zingen in een Argentijns koorproject  VOLVER van Gerard Schoren van het Charivari Trio.
Dit project bestaat uit een flink aantal oud-koorleden van het koor Medeklinkers waarin ik enkele jaren heb gezongen. Een warm bad om met hen weer muziek te kunnen maken.

In april en juni 2012 hebben we enkele grote concerten samen met een orkestje.

Saturday, March 10, 2012

Bereikbaarheid Wietze Landman

Telefoon: 026-3648948
Mobiel: 06-57336898

Mail: wietze.landman@gmail.com

Ik help u graag in projectverband of ad-interim met organisatieadviezen, interim management of verbetering van informatievoorziening. Mijn ervaring ligt vooral bij overheden, semi-overheids-instellingen, zorg, en banken en verzekeraars.


Ik kan  u van dienst zijn op basis van een tijdelijk dienstverband, of op opdrachtbasis  als ZZP-er of anderszins ingehuurd.


Thursday, February 02, 2012

CV Wietze Landman

Samenvatting profiel uit CV .

Voor historie in businesscards, klik op BusinesscardsLandman

De laatste jaren heb ik me ontwikkeld tot een actieve en veelzijdige manager (interim, projecten en commercie), business‑consultant en organisatie‑adviseur waarbij ik op vele terreinen heb bewezen veranderingen door te kunnen voeren en medewerkers te motiveren en te enthousiasmeren. Mijn open, directe en heldere manier van communiceren leveren hieraan een belangrijke bijdrage.

Ik heb met goede resultaten gewerkt voor pensioen-instelling ABP (afsplitsing USZO), in fusieprojecten voor een aantal bank- en verzekeringsgroepen (Achmea/CB, ING-NN, Postbank), voor vijf departementen van de Rijks­over­heid (reorganisatie en ICT), de Provinciale Overheid, een chemie‑multinational (Akzo-Nobel, patentendatabank met Glanzstoff en Henkel), sociale verzeke­ringen (SVB; herziening kinderbijslag), nutsbedrijven (PGEM, Nuon; opzet AMBI-trainingen), een aantal informatica-bedrijven (AtosOrigin, PinkRoccade, Getronics, Ordina), een internationale accountants-or­ganisatie (Price Waterhouse Coopers) en een aantal (groot)han­delsbedrijven.

Naast mijn kennis, mijn ervaring en mijn goede sociale vaardigheden, is één van mijn belangrijkste kenmerken mijn grote enthousiasme voor mijn werk en mijn doelgerichte, pragmatische aanpak binnen de vaak zeer verschillende culturen en klantomgevingen.

Sunday, January 01, 2012

Wietze Landman privé in 2011

Het jaar 2011 heeft veel schitterende momenten waaronder een vakantieweek vol met slapstickfilmpjes (zelf maken) bij Charme aan de Loire in Frankrijk, en een zangweek Pop en Literatuur bij Buitenkunst.
Het Openluchtmuseum biedt me weer een prima podium om tijdens rondleidingen veel interessante bezoekers te ontmoeten en met hen ervaring uit het verleden te delen.


met Con in Parijs