Tuesday, February 20, 2007

Voorzitter Commissie Oranjes in Velp

In aanwezigheid van burgemeester Van Wingerden-Boers is op 27 oktober 2005 in Restaurant De Olde Dubbelinck te Velp de Commissie "Oranjes in Velp" ge├»nstalleerd. Ter gelegenheid van het 110 jarig bestaan van Velp voor Oranje is 110 x € 10,-- beschikbaar gesteld aan deze commissie, die herdenkingsmonumenten inventariseert, voorstellen doet ter restauratie en publicaties gaat verzorgen. De commissie is toegesproken door de burgemeester.
De voorzitter van die commissie, Wietze Landman heeft de burgemeester op "ludieke wijze" een eerste voorstel aangeboden: het benoemen van straten in de toekomstige wijk op het VNB terrein (gasfabriek) naar leden van het Koninklijk huis.


foto Marc Pluim


Zie ook de mini-website www.oranjesvelp.blogspot.com